Nadzorni odbor

 

Nadzorni Odbor J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo čine predsjednik i četiri člana, i to:

 

  • Benjamin Mešak, v.d. predsjednik Nadzornog odbora
  • Adnan Mahmutović, v.d. član Nadzornog odbora;
  • Vlado Džoić, v.d. član Nadzornog odbora;
  • Žan Matić, v.d. član Nadzornog odbora;
  • Adil Halilović, v.d. član Nadzornog odbora;