Vodič za medije

Poštovane kolege,

Kako bi ostvarili kvalitetnu saradnju na obostrano zadovoljstvo, želimo vas upoznati sa određenim pravilima i procedurama koje vrijede na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, a usko su vezane za vaš posao.

Molimo vas da imate u vidu da J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o, u fizičkom smislu predstavlja pogranično područje, koje podrazumijeva izvjesna ograničenja u kretanju.

Ukoliko službeno, kao mediji, želite posjetiti Aerodrom Sarajevo kako bi napravili audio-video zapis, neophodno je da znate da svakom dolasku predstavnika medija prethodi blagovremena najava dolaska putem dopisa (zahtjeva).

Zahtjev obavezno treba da sadrži slijedeće podatke:

  • medijska kuća iz koje dolazite
  • razlog, lokacija i predviđeno vrijeme snimanja (datum i sat)
  • ime, prezime i broj lične isprave svih članova ekipe
  • kontakt telefon redakcije

Tako pripremljen zahtjev potrebno je, najmanje 24 h ranije, poslati na slijedeće adrese:

Posebna jednodnevna dozvola za boravak u pograničnom području, koju izdaje Jedinica granične policije može se, po dolasku, podići na šalteru JGP-a u Terminalu „B“ Aerodroma Sarajevo.

 

U slučaju da je snimanje na aerodromu komercijalnog karaktera, uz pridržavanje navedenih procedura, obavezno je kontaktirati Sektor aerodromskih usluga Međunarodnog aerodroma Sarajevo na broj telefona : +387 33 289 207

Ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja opisanih procedura, molimo da kontaktirate odgovornu osobu za odnose s javnošću:
Telefon : +387 33 289 427
E-mail : info@sarajevo-airport.baS poštovanjem,

Odnosi s javnošću
J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o.