Nabavke usluga iz aneksa II - Društvene usluge 2023. godinu

Naziv Status Dokumentacija
Pružanje usluga hitne medicinske pomoći U toku Otvori
Hotelske usluge u BiH i inostranstvu za period do kraja 2023. godine. U toku Otvori
Usluge stručnog usavršavanja radnika i menadžmenta (kursevi, seminari, sajmovi) na perod do kraja 2023. godine U toku Otvori
Ugostiteljske usluge u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za 2023. godinu U toku Otvori