Neprioritetne usluge

Naziv Datum objave Preuzimanje
Usluge stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu za 2022. godinu 15.01.2022 Download
Hotelske usluge za 2022. godinu 15.01.2022 Download
Ugostiteljske usluge u BiH za 2022. godinu 15.01.2022 Download
Notarske usluge 2021 09.04.2021 Download
Ugostiteljske usluge u BiH za 2021. 18.02.2021 Download
Hotelske usluge 2021. godina 29.01.2021 Download
Usluge stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu 2021. godina 15.01.2021 Download
Hotelske usluge 2020 28.02.2020 Download
Usluge stručnog usavršavanja u BiH i inostranstvu 2020. 28.02.2020 Download
Ugostiteljske usluge u BiH i inostranstvu 2020. 28.02.2020 Download
Pozivno pismo - ADVOKATSKE USLUGE 2020 18.02.2020 Download
Advokatske usluge za 2019. 08.07.2019 Download
Ugostiteljske usluge u BiH i inostranstvu 2019. 23.01.2019 Download
Hotelske usluge u BiH i inostranstvu 2019. 23.01.2019 Download
Usluge stručnog usavršavanja u BiH i inostranstvu 2019. 23.01.2019 Download
Advokatske usluge 16.03.2018 Download
Usluge stručnog usavršavanja 14.02.2018 Download
Hotelske usluge 14.02.2018 Download
Ugostiteljske usluge 14.02.2018 Download