Privatnost ličnih podataka

Privatnost ličnih podataka

J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo (Društvo), pristupa problematici zaštite ličnih podataka s velikom pažnjom i stoga poduzima opsežne aktivnosti na zaštiti privatnosti ličnih podataka.

Ova politika privatnosti i pojedinačne izjave o privatnosti nude transparentan i pristupačan pregled načina na koji Društvo postupa sa ličnim podacima. Izjave o privatnosti opisuju koje lične podatke prikupljamo, koliko dugo ih čuvamo i koja prava Vi, kao nosioci ličnih podataka, možete ostvariti.

Na Međunarodnom aerodromu SARAJEVO postoji više različitih organizacija koje, u sklopu provedbe svojih aktivnosti, mogu prikupljati različite lične podatke (npr. Jedinica Granične Policije, avio kompanije,  prodajni i uslužni objekti i dr.). U pravilu, Društvo nema pristup ličnim podacima koje ove organizacije prikupljaju i obrađuju, osim u slučajevima kada smo izričito zaduženi ugovornim obavezama da za neke od ovih organizacija provodimo aktivnosti obrade ličnih podataka (npr. obrada ličnih podataka u procesu prihvata i  otpreme putnika prema zahtjevima iz ugovornih obaveza sa avio kompanijama). Za više informacija o načinu postupanja sa Vašim ličnim podacima kontaktirajte ove organizacije direktno.

Izjave o privatnosti

Za svaku od usluga/aktivnosti u kojima Društvo prikuplja i obrađuje lične podatke u narednim sekcijama su pojedinačnim izjavama o privatnosti navedeni vrsta i obim ličnih podataka koje prikupljamo/ obrađujemo, razlozi za njihovo prikupljanje/obradu, koliko dugo ih čuvamo, s kim ih dijelimo, te koja prava imate u pogledu Vaših ličnih podataka.

1) Lični podaci prilikom putovanja:

    Parking    Prtljag    Duty Free Shop    Video nadzor    VIP usluge    Lost & Found    Kontrola pristupa    Wi-Fi

2) Lični podaci u interakcijama putem elektroničkih medija:

   Website    SIA aplikacija    Društvene mreže    Web kolačići("cookies")    Reklamacije

3) Lični podaci u radu na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i za Međunarodni aerodrom Sarajevo:

U svojim svakodnevnim operacijama Međunarodni aerodrom Sarajevo ima ugovorne i druge odnose sa      različitim stranama (npr. uposlenici/radnici, posjetioci, eksterno operativno osoblje, dobavljači i korisnici komplementarnih usluga i drugi) i potrebu za prikupljanjem i obradom određenog seta ličnih podatka. U ovom kontekstu Međunarodni aerodrom Sarajevo kao Kontrolor vrši obradu ličnih podataka kroz sljedeće evidencije:

 • Evidencija o radnicima i članovima organa upravljanja u društvu
 • Evidencija osoba angažiranih po ugovoru o djelu ili ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova kao i lica koja obavljaju studentsku praksu
 • Evidencija o eksternom operativnom osoblju Centra za obuku stručnog osoblja
 • Evidencija o eksternim korisnicima usluga Centra za obuku stručnog osoblja
 • Evidencija o dobavljačima i korisnicima komplementarnih usluga
 • Evidencija primatelja/uvoznika robe u carinskom skladištu
 • Evidencija o kandidatima (konkursi, oglasi)
 • Evidencija posjetilaca
 • Evidencija osoba koje pristupaju kompleksu međunarodnog aerodroma Sarajevo uz najavu
 • Evidencija o eksternim korisnicima PACS sistema i ključeva
 • Evidencija korisnika parkinga
 • Evidencija video nadzora

Svrha obrade podataka kao i rokovi čuvanja definirani su kroz svaku pojedinačnu evidenciju. U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, evidencije su prijavljene Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH i sastavnim su dijelom Glavnog registra Agencije.

Za više informacija možete posjetiti web stranicu Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH na sljedećem linku: http://azlpreg.azlp.ba/Pretraga (u polje za pretragu unijeti naziv Društva: J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo).

Vaša prava u vezi obrade ličnih podataka

Da bi ostvarili svoja prava, možete nas kontaktirati pisanim putem ili putem e-pošte:

Službenik za zaštitu ličnih podataka

Adresa:

J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo

Kurta Schorka 36, 71210 SARAJEVO, Bosna i Hercegovina

E-mail: dpo@sarajevo-airport.ba

Ovisno o pravnoj osnovi, Vaša prava za obradu ličnih podataka mogu uključivati ​​sljedeće:

 1. Pravo na informacije o obradi ličnih podataka;
 2. Pravo pristupa ličnim podacima;
 3. Pravo na ispravku ličnih podataka;
 4. Pravo na brisanje;
 5. Pravo na ograničenje obrade;
 6. Pravo na prenosivost ličnih podataka;
 7. Pravo na prigovor;
 8. Prava vezana za automatiziranu obradu podataka i profiliranje.

Ostvarivanje navedenih prava ovisit će od konkretne vrste obrade podataka i biće moguće ukoliko bude primjenjivo u skladu sa propisima i/ili tehnički izvodljivo u odnosu na konkretnu obradu ličnih podataka. Također, bitno je znati da se pravo na brisanje ne primjenjuje u slučajevima kada je obrada neophodna radi ispunjavanja zakonskih obaveza, uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahtjeva i slično.

Napominjemo da imate pravo zahtijevati gore navedena prava jer su ona primjenjiva u odnosu na konkretnu obradu, ali prema propisima o zaštiti ličnih podataka, dužni smo potvrditi vaš identitet prije davanja bilo kakve informacije ili dostavljanja objašnjenja u slučaju da nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem zahtjevu. U slučaju zahtjeva s vaše strane, obavijestit ćemo Vas da li je vaš zahtjev odobren. Također, ako smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno, možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Dubrovačka br. 6, 71000, SARAJEVO ili na e-mail: azlpinfo@azlp.ba  

Kontrolor ličnih podataka

J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. SARAJEVO

Adresa:

Kurta Schorka 36, 71210 SARAJEVO, Bosna i Hercegovina

Kontakt za podnošenje zahtjeva: Službenik za zaštitu ličnih podataka (DPO);  E-mail: dpo@sarajevo-airport.ba

 

Sigurnost ličnih podataka

Tehničke i organizacijske mjere (uključujući sve relevantne certifikate) koje se primjenjuju za osiguranje privatnosti ličnih podataka su sljedeće:

 • Mjere anonimizacije, pseudonimizacije i enkripcije ličnih podataka;
 • Mjere za osiguravanje trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sistema i usluga obrade;
 • Mjere za osiguravanje sposobnosti pravodobne ponovne uspostave dostupnosti ličnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta;
 • Postupci za redovito testiranje, procjenu i evaluaciju djelotvornosti tehničkih i organizacijskih mjera za jamčenje sigurnosti obrade;
 • Mjere za identifikaciju i autorizaciju korisnika;
 • Mjere za zaštitu podataka tokom prijenosa;
 • Mjere za zaštitu podataka tokom pohrane;
 • Mjere za osiguravanje fizičke zaštite lokacija na kojima se obrađuju lični podaci;
 • Mjere za osiguranje zapisivanja podataka o događajima;
 • Mjere za osiguranje konfiguracije sistema, uključujući zadanu konfiguraciju;
 • Mjere za osiguranje smanjenja količine podataka;
 • Mjere za osiguranje kvalitete podataka;
 • Mjere za osiguranje vremenskog ograničenja pohrane podataka;
 • Mjere za osiguravanje prenosivosti podataka i osiguravanje brisanja.