Poslušajte

Važniji telefonski brojevi

 • INFORMACIJE

  Informator
  +387 33 289 100
 • ODNOSI SA JAVNOŠĆU

  Stručni saradnik za odnose sa javnošću
  +387 33 289 427
 • KABINET DIREKTORA

  Direktor Društva
  +387 33 289 200
  Šef kabineta
  +387 33 289 203
  Administrator u kabinetu
  +387 33 289 200
  +387 33 289 201
 • SEKTOR SAOBRAĆAJA I USLUGA U ZRAČNOM SAOBRAĆAJU

  Direktor Sektora
  +387 33 289 110
  +387 33 766 950
  Služba operativnih poslova OPC
  +387 33 289 109
  Služba Ramp Handlinga
  +387 33 289 117
  Služba prihvata i otpreme putnika
  +387 33 289 130
  Odjel za izgubljeni-nađeni prtljag
  +387 33 289 105
  Odjel protokola i salona
  +387 33 289 489
  +387 33 289 491
  Centar za obuku stručnog osoblja
  +387 33 289 235
  +387 33 289 236
 • SEKTOR KOMERCIJALE

  Direktor Sektora
  +387 33 289 140
  Služba prodaje avijacijskih usluga
  +387 33 289 174
  Služba prodaje komplementarnih usluga
  +387 33 289 167; +387 33 289 207
  +387 33 289 367
  Parking
  +387 33 289 447
  Služba trgovine
  +387 33 289 155
  Služba ugostiteljstva i cateringa
  +387 33 289 150
  +387 33 289 351
  Služba nabave
  +387 33 289 147
  Služba naplate i fakturisanja
  +387 33 289 116
  Prodaja aviokarata
  +387 33 289 266; +387 33 289 267
 • SEKTOR TEHNIKE I ODRŽAVANJA

  Direktor Sektora
  +387 33 289 170
  +387 33 289 449
  Služba održavanja aerodromskih sredstava
  +387 33 289 171
  Služba za održavanje mašinskih postrojenja i instalacija
  +387 33 289 175
  Služba za održavanje elektro postrojenja i instalacija
  +387 33 289 191
  Služba za održavanje objekata i infrastrukture
  +387 33 289 182
 • SEKTOR FINANSIJA

  Direktor Sektora
  +387 33 289 160
  +387 33 289 234
  Služba knjigovodstva
  +387 33 289 164
  Služba finansijske operative
  +387 33 289 179
  Služba plana, analize
  +387 33 289 307
 • SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

  Direktor Sektora
  +387 33 289 208
  +387 33 289 389
  Služba za pravne, kadrovske i administrativne poslove
  +387 33 289 217
  Služba za održavanje higijene
  +387 33 289 488
  Odjel protokola
  +387 33 289 209
  +387 33 289 389
 • SEKTOR ZA INFORMATIČKE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

  Služba za software resurse
  +387 33 289 284
  Služba za hardware resurse
  +387 33 289 290; +387 33 289 197
 • SEKTOR ZA SIGURNOST I ZAŠTITU

  Koordinator rada sektora za sigurnost i zaštitu
  +387 33 289 210
  Služba za fizičku zaštitu
  +387 33 289 214
  Služba za tehničku zaštitu
  +387 33 289 355
 • SEKTOR UPRAVLJANJA SISTEMIMA

  Koordinator rada sektora upravljanja sistemima 
  +387 33 289 308
  +387 33 289 410
 • SEKTOR ZA RAZVOJ AERODROMA

  Direktor Sektora
  +387 33 289 176
 • SEKTOR CARGO USLUGA

  Direktor Sektora
  +387 33 289 146
  +387 33 289 346
  Odjel cargo operative
  +387 33 289 144
  +387 33 289 145
  Odjel prodaje, međunarodne špedicije i dokumentacije
  +387 33 289 340; +387 33 289 342
  Odjel carinskog skladišta
  +387 33 289 341
Ova stranica koristi kolačiće. Kolačići se koriste za poboljšanje korisničkog iskustva i funkcionalnosti stranice.