Uprava

Upravu J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo, shodno Statutu Društva, čine direktor, izvršni direktor za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćajau i izvršna direktorica za razvoj aerodroma. Uprava J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo imenovana je Odlukom Nadzornog odbora na mandatni period od četiri godine, počev od 02.04.2021. godine.

Upravu Društva čine:

  • Alan Bajić, direktor
  • Samra Pehilj, izvršna direktorica za razvoj aerodroma