Zašto mi ?

U toku višegodišnjeg postojanja, Centar za obuku stručnog osoblja oslanja se na iskustvo i stručnost svog obrazovnog kadra te programe obuke koji su usaglašeni sa međunarodnim standardima ( ICAO, IATA, ECAC, AEA itd) i odobreni od nadležnih BH institucija (BH DCA).
Nastao iz potrebe za obrazovanjem sopstvenog kadra, Centar za obuku stručnog osoblja, danas je prerastao u internacionalni edukativni centar, prepoznatljiv po kvalitetu usluga obuke stručnog kadra.
U okviru odobrenja koje posjeduje, Centar provodi obrazovne programe vezane za zračni promet i sigurnost zračnog prometa!
Usmjerenost na korisnike usluga
Kontinuirano radimo na unapređenju obuke, vodeći se najnovijim naučnim saznanjima i standardima, a sve u cilju pružanja što kvalitetnije usluge našim korisnicima. Adekvatan nivo obučenosti i stručno osposobljen polaznik, naša je misija!
Kvalitet
Međunarodni aerodrom Sarajevo je certificiran u skladu sa ISO 9001 : 2008, 14001 : 2004 i 27001:2013. Centar za obuku stručnog osoblja, kao organizaciona jedinica aerodroma, sve procese i metode obuke u potpunosti prilagođava međunarodnim standardima kvaliteta.
Fleksibilnost u komunikaciji
U cilju dobijanja adekvatne informacije o edukaciji , naše osoblje će Vam pomoći na slijedeći način:
Prvi korak je analiza zahtjeva za obuku u skladu sa Vašim potrebama!
Drugi korak je Naša detaljna ponuda sa pojašnjenjima svih edukativnih procesa!
Treći korak je prilagođavanje obuke svakom kandidatu ponaosob u skladu sa najnovijim metodičko-didaktičkim spoznajama.
Cjenovnik usluga obuke stručnog osoblja
Cjenovnik usluga obuke stručnog osoblja možete preuzeti ovdje.